Logo

THIS SYSTEM WILL ONLY DISPLAY AVAILABLE SERVICES, SLOTS AND DATE FOR CURRENT DAY AND THREE MONTH AHEAD

APPOINTMENT APPLICANT

APPOINTMENT INFORMATION

Wait until list of available dates appear. If There is no date display means appointment slot full Jika tiada tarikh di senaraikan bermaksud temujanji pada tarikh slot slot tersebut telah penuh.

CONTACT INFORMATION

TERMS & CONDITION

SAYA MENGAKU TELAH MEMBACA, MEMAHAMI TERMA DAN SYARAT YANG DI TETAPKAN OLEH JABATAN DAN MAKLUMAT YANG SAYA KUNCI MASUK ADALAH BETUL. PIHAK JABATAN BERHAK MENOLAK DAN MEMBATALKAN JANJI TEMU YANG DI POHON OLEH SAYA JIKA DI DAPATI MAKLUMAT YANG DIKUNCI MASUK ADALAH MERAGUKAN/PALSU ATAU TIDAK TEPAT. PIHAK PENGUATKUASA MALAYSIA JUGA BOLEH MENGENAKAN TINDAKAN UNDANG-UNDANG KEPADA SAYA JIKA DI DAPATI MAKLUMAT YANG DI KUNCI MASUK ADALAH MERAGUKAN/PALSU ATAU TIDAK TEPAT.